Iskolánkról

Szigetvár nyugati városrészének 40 évvel ezelőtt épült általános iskolája az Istvánffy Miklós Általános Iskola Az iskola 8 évfolyamán 2 párhuzamos tanulócsoportban közel 400 gyermek tanul. A pedagógusok – 29 fő – megteremtenek minden lehetőséget a továbbépíthető műveltségek megalapozására, az egyéni képességek kibontakoztatására.
Az iskola felszereltsége: Az iskola törekszik a korszerű oktatómunkához szükséges eszközök beszerzésére. A számítástechnika szaktanterem mellett még 3 szaktanterem, valamint minden alsós terem rendelkezik számítógéppel. Az idegen nyelvek tanulásához nyelvi labor áll rendelkezésre valamint többféle multimédiás program közül választhatnak a tanulók. Az évek során könyvtárunk folyamatos fejlődésen ment át. A könyvek mellett korszerű multimédiás eszközök állnak rendelkezésre

Az intézmény programkínálatának rövid bemutatása

Iskolánk az inkluzív nevelési szemlélet és ezt tükröződő tanulási-tanítási eljárások modellértékű intézménye. Évente több iskolából látogatnak el tanárok-hallgatók, hogy megismerkedjenek innovatív módszereinkkel. Az iskolánkban folyó munka eredményeit tükrözi tanulóink kiemelkedő teljesítménye a tanulmányi –és sport versenyeken

Az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

Istvánffy Miklós

(Kisasszonyfa, 1538. december 8. – Vinica, 1615. április 1.)

politikus, költő, történetíró
A költő Istvánfi Pál fia, Oláh Miklós pártfogoltja, Zsámboky János neveltje. Padovában tanult (1552–1556). 1559-től kancelláriai tisztviselő, később királyi tanácsos, alnádor. 1603-ban ő fogalmazta az Illésházy Istvánt törvénytelenül fej- és jószágvesztéssel sújtó ítéletet. A Habsburgok feltétlen híve, a reformáció ádáz ellensége volt.1608 után visszavonult a közélettől.

Műveltségét, rendkívüli nyelvtudását, írói tehetségét ellenfelei is csodálták. Jól verselt latinul. Istvánffy meg volt győződve arról, hogy históriájának megírásával szükséges, nélkülözhetetlen munkát végez, s a veszélyben levő haza hírnökeként tárja fel a század történetét. Mátyás erős, fegyelmezett állama az eszménye, melynek összeomlását a magyar történelem legnagyobb korszakfordulójaként értékeli. Históriájában Istvánffy a vezető feudális osztály elé hősi példát kívánt állítani, hogy azzal a török kiűzésére s az egykori hatalmas ország visszaállítására buzdítson.

A várháborúk, végvári harcok leírása ezért minden más egykorú forrásénál színesebb és elevenebb nála. Az apró magyar várak hősi küzdelme valóságos eposszá szélesedik; különösen Szigetváré ölt roppant méreteket, ahol szerinte világrészek mérik össze erőiket. Zrínyi portréját Istvánffy továbbfejlesztette, s a hős alakjában, heroikus önfeláldozásában már a későbbi barokk eposzi hős egyes vonásait is felvillantotta.


Gyermekvilágért 2001


Iskolánk Gyermekvilágért 2001 alapítványát a Szigetvári Takarékszövetkezet támogatásával 2001-ben abból a célból hoztuk létre, hogy tanulóink iskolai és szabadidős tevékenységét segítsük.

A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása mellett az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a korszerű informatikai eszközök biztosítására, az idegen nyelvi oktatás rendszerének és tematikájának megújítására.
Évente rendezünk alapítványi bált , melynek bevételét a kitűzött célokra fordítjuk.

A 2008. évi bevételtől iskolánk játszótere újulhatott meg, amely természetesen már az uniós előírásnak is megfelelel.

Az alaítványi vagyon kezelője és a kitűzött cél operatív megvalósítója a 9 főből álló alapítványi kuratórium, melynek élén az elnök áll.

A kuratórium elnöke: Bódis Zsófia, tanár

a kuratórium tagjai:
        Harisné Lingli Beáta
        Kovácsné Kovács Beáta
        Golobics Melinda
        Hirt László
        Gáspár Anikó
        Arany Istvánné
        Pocsai Róbertné Bacsa Éva
        Béláné Gaál Krisztina
        Mike Zoltánné elnök

Alapítványunk a jövőben is számít a szülők, a támogatók segítségére!

Számlaszámunk:

Szigetvári Takarékszövetkezet 50800018-11028000

Adószámunk: 18321225-1-02